Истината за пломба от амалгама

 Какво е амалгама?

Амалгамата е материал, приготвен от смес на живак и един или няколко елемента като сребро, мед, олово и др., който се поставя, за да запълни липсващата част от зъба.

Пломбите от амалгама са много здрави и стоят в устата години наред. Не падат лесно от зъба, освен ако зъбът не се счупи.

Какви са харектиристиките на амалгамата?

Предимства

Лесно и бързо се прилага. Пломбата от амалгама се приготвя бързо, тъй като материалите се смесват лесно. Контролът за влага не е задължителен, тоест почистеният от кариес зъб не е задължително да бъде много сух, за да се постави пломбата от амалгама.

При поставянето на този вид пломба не се употребява киселина, което намалява чувствителността.

Издържлива е спрямо износване и счупване и може да бъде ползвана дълги години. Не е проводник на топлина в устата.

Недостатъци  

Има лош цвят. Амалгамата е със сребърен цвят и не подхожда на естествената тъкан. Поставена в зъба тя изглежда като татуировка и променя цвета на зъба.

Не съответства на зъба биологически. Не се свързва със структурата на зъба и двете съществуват като различни материи.

Парата от живака, която се освобождава по време на поставянето,  може да бъде вдишана от лекаря, сестрата и пациента.

Има риск от въздействие на живака по време на замесване на амалгамата.

За да се получи амалгамата,  живакът трябва да се смеси с други материали. В повечето случаи това се прави на ръка и живакът може да се разлее. Може да достигне до кожата през латексовите ръкавици. В такива случаи трябва веднага да се информира районната здравна инспекция.

Например в Америка, ако Ви се счупи термометър или флуорисцентна лампа, има определен ред от правила, които трябва да се спазят, за да се стигне до решаване на проблема.

Освобождаване на живак. След поставяне на амалгамена пломба, особено по време на дъвчене и натиск, живакът се изпарява. Парата от живака, която се освобождава в устата, се вдишва и попива в устната тъкан.
Изваждането на амалгамата изисква специални предпазни мерки, което е загуба на средства и време.

Напукване на амалгамата. Амалгамата не се износва, но може да се напука и дори счупи, понякога може да счупи зъба, защото тя не се съединява с него химически.

Пломбите от амалгама причиняват течове от ръбовете. Амалгамата се втвърдява и се свива. Поради това по ръбовете й се появяват празни пространства, които стават предпоставка за образуване на кариеси.

Какво е положението по света?

В повечето европейски страни няма ограничения относно прилагането на амалгама. Поради наличието на по-малко рискови алтернативи в две страни – Норвегия и Швеция, прилагането на пломби от амалгама е прекратено и забранено. Причина за това е предотвратяване на вредите върху човешкото здраве и опазването на околната среда.

В Америка все още няма забрана, но лекарите избягват поставянето на пломби от амалгама.

Може да се обобщи, че прилагането на пломби от амалгама е приключено.

Можете ли да ми направите пломба от амалгама?

Световната здравна организация не е наложила окончателна забрана по този въпрос. Научните изследвания също не доказват сериозна токсичност на амалгамата. Но тъй като пломбата от амалгама вече има алтернатива, ние не я препоръчваме.

Трябва ли да премахна пломбата от амалгама?

Препоръчваме да подмените пломбите от амалгама, ако имате повече от една много големи такива в устата си. Особено тези, които не са полирани и изпускат пара от живак. Но ако имате някоя малка пломба, която блести и е полирана, с подходящи ръбове, няма нужда да я отстранявате. Решението трябва да се вземе от стоматолога след внимателен преглед. В общия случай пломби от амалгама, които са много на брой и са големи, трябва  да бъдат премахнати по специален начин.

Данните, които посочваме по-горе не са окончателни, тъй като токсичността на материалите не е ясно научно доказана.