ЛИЧНИ ДАННИ

Име Фамилия: Doç. Dr. Şule ÇILDIR / Доцент Доктор Шуле КАВАЛОГЛУ ЧЪЛДЪР

Място на раждане: Истанбул

Титла : Доцент Доктор

Чужд език: Английски

Семейно положение: омъжена, стоматолог Алпер ЧЪЛДЪР

СВЪРЖЕТЕ СЕ :

Адрес: Suadiye, Bağdat Cd. No:404 D: 6, 34740 Kadıköy/İstanbul

Телефон : +90 (216) 444 20 60

Факс: +90 (216) 408 26 00

Електронна поща : sulecildir@dentway.com.tr

ОБРАЗОВАНИЕ

Доцентура: Университет Йедитепе, Стоматологичен факултет, катедра Педодонтия, 2011 г.

Докторат: Университет Йедитепе, Стоматологичен факултет, катедра Педодонтия, 2002г.-2006г.

Магистратура : Университет Йедитепе, Стоматологичен факултет, катедра Педодонтия, 2000г.-2003г.

Университет: Университет Истанбул , Стоматологичен факултет, 1993 г.-1998 г.

Гимназия : Частна гимназия Ъшък Аязага FMV

Основно училище: Основно училище Саръйер

İlkokul Eğitimi: Sarıyer İlköğretim Okulu

ТЕМА НА ТЕЗАТА ЗА МАГИСТРАТУРА И КОНСУЛТАНТ

Изследване в качеството си на сравнение между между отделянето на флуорид при различните ресторативни материали преди и след употреба на флуоридна гаргара и паста за зъби (Проф. Д-р Нюкет САНДАЛЛЪ)

ТЕМА НА ТЕЗАТА ЗА ДОКТОРАТ И КОНСУЛТАНТ

Изследване в качеството си на сравнение на физическите характериститики на флуорид при четири различни фисурни покрития преди и след прилагането им. (Проф. Д-р Нюкет САНДАЛЛЪ)

ЧЛЕНСТВА В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 1. Организация на педодонтията в Турция
 2. Международна организация на педиатричната стоматология
 3. Европейска организация на педиатричната стоматология

НАГРАДИ :

 1. CED TRAVEL STIPEND
  Налбантоглу ЕР, Кавалоглу Ш, Гюзелтърпан Е, Сандаллъ Н: Денталният кариес и грижата за денталното здраве при деца от семейства с висок доход в Турция, CED 37 мо ежегодишно събраниена европейския отдел на международната асоциация за дентални изследвания, септември 5-8, Рим, Италия
 2. TÜBİTAK/ TÜBA – ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ
  Сандаллъ Н, Чълдър Шк, Гюлер Н: Клинично изследване на травматичните наранявания в университет Йедитепе, Турция, през последните 3 години, Дентална Травматология, август 21 /4 : 188-94, 2005 г.
 3. ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA – Награда за най-добра статия 2006 г.
  Чаглар Е., Сандаллъ Н, Чълдър Шк, Ергенели С., Туетман С: Нива на стрептококи и лактобацили след поглъщане на пробиотични бактерии lactobacillus reuter ATCC 5573 под формата на сламки или таблетки. ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA, октомври; 64/5: 314-8, 2006 г.
 4. THE EAPD SCIENIFIC AWARD RESEARCH FOR ORAL HEALTH AND NUTRITION
  Чаглар Е., Кушчу ОО, Сандаллъ Н, Чълдър Шк, Кувветли СС, Влияние на сладолед съдържащ бифидобактериум лакти ББ-12 вурху салиевите мутанти стрептококи и лактобацили , 9 Конгрес на ЕАPD, 29 май -1 юни 2008 г. Дубровник, Хърватия

ЕДИТОР НА СПИСАНИЕ

 1. Архиви на оралната биология

ПРОИЗВЕДЕНИЯ :

А. Статии издадени в международно едитирани списания

А1. Сандаллъ Н, Чълдър Шк, Отделяне на флуорид при стъклен йономер и полиасидни смоли, Дент Матеи 24/1: 92-7 Март 2005 (Sci Cite Index)

A2. Гюлер Н Сандаллъ Н, Чълдър Шк,: Хипохидротична ектодермална диспласия при билатерално засегнати зъби в короноиден процес: случай, рехабилитиран с мини дентални импланти, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Ended 99/5 E34-8 май 2005 г (Sci Cite Index)

A3. Сандаллъ Н, Чълдър Шк, Гюлер Н: Клинично изследване на травматичните наранявания в университет Йедитепе, Турция, през последните 3 години, Дентална Травматология, август 21 /4 : 188-94, 2005 г. (Sci Cite Index)

А4. Чълдър Шк Сенчифт К. Олгач В, Сандаллъ Н: Закъсняла ерупция на първия вандибуларен куспид заедно с компактна одонтома J Contemt Dent Pract (6+) 4: 152-59 ноемвре 2005 г. (Sci Cite Index)

А5. Чаглар Е. Кавалоглу Ш. , Сандаллъ Н, Чълдър Шк, Ергенели С., Туетман С: Ефект на киселото мляко с бифидобактериум ДН -173 010 върху салиевите мутанти стрептококи и лактобацили при възрастни пациенти. . ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 63/6; 317-20, ноември 2005 г (Sci Cite Index)

А6. Чаглар Е., Сандаллъ Н, Чълдър Шк, Ергенели С., Туетман С: Нива на стрептококи и лактобацили след поглъщане на пробиотични бактерии lactobacillus reuter ATCC 5573 под формата на сламки или таблетки. ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 64/5 ; 314 -8 октомври 2006 г. (Sci Cite Index)

А7. Кувветли СС, Туна ЕБ Сандаллъ Н, Чълдър Шк, Генджай К: С: Оценка на отделянето на флуорид от ортодонтичните цименти – употребата им в педиатричната стоматология AmJ Dent 195 275 -8 октомври 2006 г. (Sci Cite Index)

А8. Сандаллъ Н, Чълдър Шк, Сравнителан сила, грапавост на повърхността, отделани на флиорид и снабдяване отново с 4 нови фисурни лепила, отделящи флуорид Днет Матер Ж. 26 3/335-41 2007 (Sci Cite Index)

А9. Чаглар Е. Кавалоглу Ш, Кушчу ОО Сандаллъ Н, Холгерсон Пл Туетман С ; Влияние на дъвки съдържащи ксилитол ири пробиточна бактерия върху салиевите мутанти стрептококи и лактобацили . Clin Oral Investing 11/4-425-9 декември 2007 г. (Sci Cite Index)

А10. . Сандаллъ Н, Кувветли СС Чълдър Шк, Ергенели С Ролята на „Педиатрите“ в оралното здраве на децата J OHDMBSC, Vol Vl (4) : 19-27 декември 2007 г.

А11. Чаглар Е, Кушчу ОО, Чълдър ШК, Кувветли СС, Сандаллъ Н. Пробиотични таблетки за смучене назначени като медицинско лечение и тяхното въздействие върху салиевите мутанти стрептококи и лактобацили, Int J Pediatr dent 18 /1 35-9 януари 2008 г (Sci Cite Index)

А12. Сандаллъ Н, Чаглар Е Кувветли СС Чълдър Шк, Ергенели С. Консумация на дъвки с ксилитол при група от деца на 12 гдоишна възраст J OHDMBSC, Vol V!l (1) : 4-8 март 2008 г.

А13. Чаглар Е, Кушчу ОО, Сандаллъ Н, Кувветли СС Чълдър Шк, Туетмар С Предимство на некавитиране и кавитирани кариесни лезии при 5 годишни турски деца от Кадъкьой Истанбул J Dent Child 75/2 ; 158-63 Май- август 2008 г.

А14. Чаглар Е, Кушчу ОО, Кувветли СС Чълдър Шк, Сандаллъ Н, Туетмар С С Краткотраен ефект на сладолед съдържащ бифидиобактеиум лактис ББ12 върху салиевите мутанти стрептококи и лактобацили ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 66/3;154-9 8 януари 2008 г (Sci Cite Index)

А15. . Чаглар Е, Чълдър Шк, Сандаллъ Н Ерозиен потенциал на различни газирани напикти J Pediatr dent 33/1 35-8 2008 г.

А16. Чълдър Шк Гермеч Д Сандаллъ Н Оздемир Ъшък Ф Арун Т Туетман С Чаглар е Намаляване на салиарните мутанти стрептококи и лактобацили при ортодонтични пациенти по време, когато те употребяват кисело мляко с пробиотична бактерия. Eur j Orthod 4/3 407-11 февруари 2009 (Sci Cite Index)

А17 . Чаглар Е Топчуоглу Н Чълдър ШК Сандаллъ Н Кюлекчи Г . Орално колонизация от лактобацилия АТСС 55730 след подлагане на пробиотици , Int J Pediatr dent19 /5 377-81 7 април 2009 г. (Sci Cite Index)

А18. Тракялъ Г, Кавалоглу Чълдъ Н. Сандаллъ.ортодонтично лечение на трансмигратна мандибуларна канина доклад по случай. Aust Orhod J Volume 26/2201-5 ноември 2010 ISI

А19. Е.Чаглар, Кувветли Ш Чълдър ОО Кушчу Ф Алп Н. Сандаллъ. Силата на микро тенсилна връзка на два в едно лепила и офорт изплакване на лепилата Acta Stomatologica Croatia 4490-95,2010 г.

А20. Ш. Кавалоглу, Чълдъ Н. Сандаллъ С. Назлъ Ф. Алп Е. Чаглар, Предавателна система на пробиотично лекарства и ефектът му на рисковите фактори за дентален кариес при цепната устна/небце при децата. Тази статия е приета в списанието The Cleft Palate Craniofacial Journal (в обхвата на ISI )

А21. ОО Кушчу, Дж. Кючюктепе, Е. Чаглар, ШК Чълдър Н. Хаджинлиоглу, Н. Сандаллъ Ролята на студентите в прилагане на локална анестезия според мненията на незавършили студенти относно неболезнена локална анестезия при децата. EuropeanJ Dental Eduvation февруари 2013 г. (в обхвата на ISI )

В. СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ В МЕСТНИ СПИСАНИЯ

В1. Кавалоглу Ш. Влиянието на слюнката в развитието на зъбни кариеси. Академично стоматологично списание 3/3 34-8 юли 2000 г.

В2. Дживелек А. Озел Е., Чълдър Ш, Приложение на топикален флуорид в стоматологията, списание на стоматологичния факултет на ениверситит Он докуз майъс 5/2 103-9 Август 2004 г

В3. Санадллъ Н, Кувветли СС, Чълдър ШК Ергенели С Реставрация на постоянните зъби със счупена корона с техните собствени счупени парчета. Списание на клиника Йеди Тепе 1/1-33-8 2005 г.

В4. Чаглар Е Чълдър ШК Сандаллъ Н, Реставрация на фисурните покрития Влияние на Ер Яг лазер Списание на клиника Йеди Тепе 1/3 45-8, 2007 г.

В5. Кувветли СС, Чълдър ШК Сандаллъ Н, Стъклен йономер симани Академично стоматологично списание32/30 -8 юли-септември 2007 г.

В6. Чаглар Е Чълдър ШК Сандаллъ Н Кариеси в ранно детство Етиология епидемиология, предпазни подходи и лечение Списание на клиника Йеди Тепе2/1-48-55, 2008 г.

В7. Хаджинлиоглу НМ , Чълдър ШК Сандаллъ Н. Връзка на затварянето на устат оклузия при децата Академично стоматологично списание на унивеситет Джумхуриет 12/1 91-7 2009 г.

B8. Çıldır ŞK, Sandallı N, Noyan A. Diş tedavileri genel anestezi altında yapılan çocukların hemodinamik değişiklikleri. İstanbul Univ Diş Hek Fak Derg, 44(1):15-25, 2010.

В8. Чълдър ШК Сандаллъ Н, Ноян а. Хемодинамични промени при деца, подложен на обща анестезия по време на стоматологични лечения Академично стоматологично списание на унивеситет Истанбул 44/1 15-25 2010 г.

В9. Ш. Кавалоглу , Чълдър ШК , С Чалъшкан, Сандаллъ Н, Етиология, ембриология клинични открития и лечения на разцепени устни и небце. Статия приета да бъде издадена в Списание на стоматологичен факултет университет Йеди Тепе

В10. Ф. Алп Ш. Кавалоглу , Чълдър ШК Сандаллъ Н. Комуникация с децата в стоматологичната практика Стоматологично списание 21/95 -38-43, 2010 г.

C1. Nalbantoğlu ER, Kavaloğlu Ş, Sandallı N: Prevalence of dental caries in relation to mothers’ education and fluoride supplementation in children. European Journal of Paediatric Dentistry, Vol.1(3):2 (Abs no: 124), 2000.

C2. Nalbantoğlu ER, Kavaloğlu Ş, Güzeltırpan E, Sandallı N: Dental caries and dental health care of high income family children in Turkey. Journal of Dental Research, 81(B): 286 (Abs no: 453), 2002.

C3. Çıldır ŞK, Sandallı N: Fluoride release/uptake of glass ionomer cements and polyacid-modified composite resins. Journal of Dental Research Vol.83(A):68 (Abs no: 1395), 2004.

C4. Sandallı N, Guler N, Çıldır ŞK: Clinical investigation of traumatic injuries in Yeditepe University, during 3 years. Journal of Dental Research Vol:83(A) (Abs no:3366); 2004.

C5. Çıldır ŞK, Ergeneli S, Sandalli N, Twetman S, Caglar E.: Lactobacillus reuteri ATCC 55730 tablet chewing reduces salivary mutans streptococci levels. 84th General Session and Exhibition of the IADR, June 28 – July 1, 2006, Brisbane, Australia. (Sözlü Sunum)

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

D1. Nalbantoğlu ER, Kavaloğlu Ş, Sandallı N: Prevalence of dental caries in relation to mothers’ education and fluoride supplementation in children. 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, June 7-11, 2000, Bergen, Norway. (Poster Sunumu)

D2. Nalbantoğlu ER, Kavaloğlu Ş, Güzeltırpan E, Sandallı N: Dental caries and dental health care of high income family children in Turkey. 37th CED Annual Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research, September 5-8, 2001, Rome, Italy. (Sözlü Sunum)

D3. Çıldır ŞK, Sandallı N: Fluoride release/uptake of glass ionomer cements and polyacid-modified composite resins. 82nd General Session Exhibition of the IADR/33rd Annual Meeting of the AADR/28th Annual Meeting of the CADR, March 10-13, 2004, Honolulu, USA. (Sözlü Sunum)

D4. Sandallı N, Çıldır ŞK, Güler N: Clinical investigation of traumatic injuries in Yeditepe University, Turkey during the last 3 years. 82nd General Session Exhibition of the IADR/33rd Annual Meeting of the AADR/28th Annual Meeting of the CADR, March 10-13, 2004, Honolulu, USA. (Poster Sunumu)

D5. Çıldır ŞK, Sandallı N, Koşku N, Çınar AB: Modified dental anxiety scale for preadaolescents: Pilot Study. The Joint Meeting of the Continental European Division (CED) and Scandinavian Division (NOF) and Isreal Division (ID) of IADR, August 25-28, 2004, Istanbul, Turkey. (Poster Sunumu)

D6. Güler N, Çıldır ŞK, Sandallı P, İşeri U, Sandallı N: Hypohidrotic ectodermal dysplasia: Bilateral ectopic tooth in the ramus mandible. The Joint Meeting of the Continental European Division (CED) and Scandinavian Division (NOF) and Isreal Division (ID) of IADR, August 25-28, 2004, Istanbul, Turkey. (Poster Sunumu)

D7. Sandallı N, Kuvvetli SS, Çıldır ŞK, Ergeneli S, Işıksal G, Özçelik C, Sabuncu H: The pediatricians’ role in the oral health of children. The Joint Meeting of the Continental European Division (CED) and Scandinavian Division (NOF) and Isreal Division (ID) of IADR, August 25-28, 2004, Istanbul, Turkey. (Poster Sunumu)

D8. Güler N, Çıldır Ş, Sandallı N: Koronoid proçese bilateral intraosseoz diş migrasyonu. Turkish Association of Oral and Maxillofacial 12th Scientific Meeting, 10-13 Ekim 2004, İstanbul, Türkiye. (Sözlü Sunum)

D9. Çağlar E, Ergeneli S, Kavaloğlu Ş, Sandallı N, Twetman S: Oral probiotic therapy: Lactobacillus reuteri ATCC 55730 straw diminish salivary mutans streptococci. 8th EAPD Congress, 08-11 June 2006, Amsterdam, Netherlands. (Sözlü Sunum)

D10. Çıldır ŞK, Ergeneli S, Sandalli N, Twetman S, Caglar E.: Lactobacillus reuteri ATCC 55730 tablet chewing reduces salivary mutans streptococci levels. 84th General Session and Exhibition of the IADR, June 28 – July 1, 2006, Brisbane, Australia. (Sözlü Sunum)

D11.Çıldır ŞK, Özdemir Özenen D, Sandallı N, Noyan A. The hemodynamic effects of children receiving general anesthesia for dental treatments. 12th Congress of the BaSS, 12-14 April 2007, İstanbul, Türkiye. (Poster Sunumu)

D12. Özdemir Özenen D, Çıldır ŞK, Sandallı N. The oral health status of children with visual impairment. 12th Congress of the BaSS, 12-14 April 2007, İstanbul, Türkiye. (Poster Sunumu)

D13. Tanalp J, Çıldır ŞK, Sandallı N, Bayırlı G. Unintentional replantation of a maxillary right central incisor of a 12-year old child: An 18 month follow-up. 13th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, September 06-08, 2007 İstanbul, Turkey. (Poster Sunumu)

D14. Çıldır ŞK, Sandallı N. Compressive-Strength, Surface-Roughness, Fluoride Release and Recharge of Fissure Sealants. Annual Meeting of the Continental European Division (CED) and Israeli Division (ID) of International Association of Dental Research (IADR) September 26-29, 2007 Thessaloniki, Greece. (Sözlü Sunum)

D15. Kuşçu ÖÖ, Sandallı N, Küçüktepe C, Çağlar E, Çıldır ŞK, Kuvvetli SS, Hacınlıoğlu N. Determinative factors in pain perception during dental local anaesthesia. Annual Meeting of the Continental European Division (CED) and Israeli Division (ID) of International Association of Dental Research (IADR) September 26-29, 2007 Thessaloniki, Greece. (Sözlü Sunum)

D16. Çağlar E, Sandallı N, Çıldır ŞK, Kuşçu ÖÖ, Holgerson PL, Twetman S. Effect of xylitol or probiotic chewing gums in oral health. Annual Meeting of the Continental European Division (CED) and Israeli Division (ID) of International Association of Dental Research (IADR) September 26-29, 2007 Thessaloniki, Greece. (Sözlü Sunum)

D17. Çıldır ŞK, Çağlar E, Germec D, Sandallı N, Twetman S. Reduction of salivary mutans streptococci in orthodontic patients after consumption of probiotic yoghurt. 9th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, May 29th-June 1st, 2008, Dubrovnik, Crotia. (Sözlü Sunum)

D18. Çağlar E, Kuşçu ÖÖ, Kuvvetli SS, Çıldır ŞK, Sandallı N. Effect of ice-cream containing Bifidobacterium lactis Bb12 on salivary mutans streptococci and lactobacilli. 9th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, May 29th-June 1st, 2008, Dubrovnik, Crotia. (Sözlü Sunum)

D19. Kuşçu ÖÖ, Sandallı N, Küçüktepe C, Çıldır ŞK, Hacınlıoğlu N. Pain free local anesthesia and assessment of pain by children and adolescents. 9th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, May 29th-June 1st, 2008, Dubrovnik, Crotia. (Sözlü Sunum)

D20. Çağlar E, Kuşçu ÖÖ, Çıldır ŞK, Kuvvetli SS, Sandalli N. Probiyotikli dondurmanın tükürükteki çürük yapıcı bakteriler üzerine etkileri. TDB 15. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi & 2.Pan-Avrupa Kongresi. İstanbul-Türkiye, 4-5 Temmuz 2008. (Sözlü Sunum)

D21. Kuşçu ÖÖ, Sandallı N, Küçüktepe C, Çağlar E, Çıldır ŞK, Hacınlıoğlu N. Çocuklarda ağrısız lokal anestezi: Diş Hekimliği öğrencilerinin görüşleri. TDB 15. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi & 2.Pan-Avrupa Kongresi, İstanbul-Türkiye, 4-5 Temmuz 2008. (Sözlü Sunum)

D22. Kuvvetli SS, Çıldır ŞK, Çağlar E, Topçuoğlu N, Sandalli N. Antibacterial efficacy of NaOCl/Biopure MTAD, Diode laser and NAOCl/EDTA in primary molars. 22nd Cogress of the International Association of Paediatric Dentistry, 17-20 June 2009, Munich, Germany. (Sözlü Sunum)

D23. F Alp, Ş Kavaloğlu Çıldır, N Sandallı, E. Çağlar. Novel delivery system of probiotic-drop effect on dental caries risks in cleft lip/palate children. 10th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, 3 pp, June 3-6, 2010, Harrogate, UK. (Sözlü Sunum)

D24. S Nazlı, Ş Kavaloğlu Çıldır, SS Kuvvetli, N Topçuoğlu, E Çağlar, N Sandallı: Antibacterial efficacy of NaOCl/BiopureMTAD, DiodeLaser NaOCl/EDTA in permanent incisors. 10th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, 13 pp, June 3-6, 2010, Harrogate, UK. (Sözlü Sunum)

D25. NM Hacınlıoğlu, N Sandallı, S Nazlı, ŞK Çıldır. Evaluation of nano-filled resin-modified GIC submicron resin composite for posterior restorations. 10th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, 13 pp, June 3-6, 2010, Harrogate, UK. (Sözlü Sunum) (European academy of paediatric dentistry – EAPD young researcher travel award 2010 ödülünü kazanmıştır)

D26. SS Kuvvetli, ŞK Çıldır, N Sandallı, A. Aykor. Effect of CPP-ACP paste, F-toothpastes orange-juice on enamel hardness. 10th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, 15 pp, June 3-6, 2010, Harrogate, UK. (Sözlü Sunum)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Nalbantoğlu ER, Kavaloğlu Ş, Güzeltırpan E, Sandallı N: Sosyoekonomik düzeyi yüksek çocuklarda ağız hijyen ilişkisinin eğitim kaynakları açısından değerlendirilmesi. Türk Pedodonti Derneği 12. Ulusal Kongresi, 27-31 Mayis 2001, Bodrum, Turkiye. (Sözlü Sunum)

E2. Sandallı N, Beyar İ, Şimşek S, Kavaloğlu Ş: Çocuklarin ağız-diş sağlığının düzenlenmesinde pediyatristlerin rolü ve pediyatrist-pedodontist ilişkisinin araştırılması, 17. Ankem Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, 26-30 Mayis 2002, Kiriş, Antalya, Türkiye. (Poster Sunumu)

E3. Çıldır ŞK, Sandallı N: Farklı restoratif materyallerin baslangıçtaki ve yeniden yukleme sonrasındaki fluorid salınımlarının incelenmesi. Türk Pedodonti Derneği 13. Ulusal Kongresi, 25-29 Mayis 2003, Fethiye, Turkiye. (Sözlü Sunum)

E4. N. Sandallı, Çıldır ŞK, Kuvvetli SS, Koşku N, Çınar AB: Korunmaya muhtaç çocuklarda özgüven ve ağız-diş sağlığı davranışları arasındaki ilişkiler. Türk Pedodonti Derneği 13. Ulusal Kongresi, 25-29 Mayis 2003, Fethiye, Turkiye. (Sözlü Sunum)

E5. Kuvvetli SS, Tuna EB, Çıldır ŞK, Sandallı N, Gencay K: Pedodontide kullanilan farklı simantasyon materyallerinin fluorid salınım düzeylerinin in-vitro koşullarda değerlendirilmesi. Türk Pedodonti Derneği 13. Ulusal Kongresi, 25-29 Mayis 2003, Fethiye, Turkiye. (Sözlü Sunum)

E6. Çıldır ŞK, Sandallı N, Cağlar E: Bakteriyoterapi ve probiyotiklerin ağız sağlığı üzerine etkileri. Türk Pedodonti Derneği 14. Ulusal Kongresi, 11-15 Mayıs 2005, Kemer, Antalya, Türkiye. (Sözlü Sunum)

E7. Kuvvetli SS, Ergeneli S, Çıldır ŞK, Sandallı N: Okul öncesi çocuklarda inaktif ve aktif çürük lezyonlarının sıklığının belirlenmesi. Türk Pedodonti Derneği 14. Ulusal Kongresi, 11-15 Mayıs 2005, Kemer, Antalya, Türkiye. (Sözlü Sunum)

E8. Sandallı N, Çağlar E, Çıldır ŞK, Ergeneli S, Kuvvetli SS, Honkala S. Bir grup İstanbullu 12 yaş okul çocuğunda ksilitli sakız kullanma ve bilgi düzeyi. Türk Pedodonti Derneği 14. Ulusal Kongresi, 11-15 Mayıs 2005, Kemer, Antalya, Türkiye. (Poster Sunumu)

E9. Sandallı N, Kuvvetli SS, Çağlar E, Çıldır ŞK, Ergeneli S, Işıksal G. Farklı derinliklerde kuron kırığı görülen sürekli kesici dişlerin kendi kırık parçaları ile restorasyonları. Türk Pedodonti Derneği 14. Ulusal Kongresi, 11-15 Mayıs 2005, Kemer, Antalya, Türkiye. (Poster Sunumu)

E10. Kuvvetli SS, Sayınsu K, Çıldır ŞK, Sandallı N: Üst çene kesici dişlerinde görülen dikey yönde lüksasyonlar ve tedavileri: üç olgu raporu. Türk Pedodonti Derneği 14. Ulusal Kongresi, 11-15 Mayıs 2005, Kemer, Antalya, Türkiye. (Poster Sunumu)

E11. Çıldır ŞK, Sandallı N, Noyan A: Pedodonti hastalarının strese bağlı hemodinamik değişiklikleri. 3. Ulusal Pediyatrik Anestezi Kongresi, 08-10 Eylül 2006, İstanbul, Türkiye. (Poster Sunumu)

E12., Çıldır ŞK, Çağlar E, Sandallı N. Fissür örtücülerin retansiyonunda Er:YAG lazer uygulamasının etkisi. Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği 1. Kongresi, İstanbul-Türkiye, 9-11 Kasım, 2006. (Sözlü Sunum)

E13. Özdemir Özenen D, Çıldır ŞK, Sandallı N, Noyan A. Diş tedavileri genel anestezi altında yapılan çocuklarda sedasyonun BIS değerine etkisi. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya, Türkiye. (Sözlü Sunum)

E14. Kuşçu ÖÖ, Sandallı N, Küçüktepe C, Çağlar E, Çıldır ŞK, Kuvvetli SS, Hacınlıoğlu N. “Ağrısız lokal anestezi teknikleri” etkinliğinin diş hekimliği öğrencileri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya, Türkiye. (Sözlü Sunum)

E15. Kuvvetli SS, Çağlar E, Kuşçu ÖÖ, Çıldır ŞK, Sandallı N. Probiyotik içeren emziklerin tükürük mutans streptokok ve laktobasil düzeylerine etkisi. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya, Türkiye. (Sözlü Sunum)

E16. Çıldır ŞK, Çağlar E, Sandallı N. Çocuklar ve gençler arasında popüler olan eroziv malt içeceklerin değerlendirilmesi. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya, Türkiye. (Sözlü Sunum)

E17. Çıldır ŞK, Çağlar E, Sandallı N. Travma sonrası avulse dişlerin emdogain ile tedavisi: İki olgu raporu. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya, Türkiye. (Poster Sunumu)

E18. Germeç D, Çağlar E, Çıldır ŞK, Özdemir FI, Arun T, Twetman S, Sandallı N. “Probiyotiklerin Ortodonti Hastalarının Tükrük Mutans Streptokok ve Laktobasil Seviyelerine Etkisi”, 10. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ekim 2007 Ankara, Türkiye. (Sözlü Sunum)

E19. Alp F, Çağlar E, Kuvvetli SS, Kuscu OO, Çıldır SK, Sandallı N. Farklı dentin bağlayıcı sistemlerin dentine bağlanma kuvvetlerinin in-vitro koşullarda karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. Çeşme, İzmir, 21-24 Mayıs 2009. (Sözlü Sunum)

E20. Nazlı S, Çıldır ŞK, Kuvvetli SS, Topcuoglu N, Çağlar E, Sandallı N, Kulekci G. NaOCl/MTAD Diod Lazer ve NaOCl/ EDTA’nın antibakteriyel etkinliğinin in-vitro koşullarda karşılaştırılması. 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. Çeşme, İzmir, 21-24 Mayıs 2009. (Sözlü Sunum)

E21. Nazlı S, Çıldır ŞK, Sandallı N. Medulloblastoma: İki olgu raporu. 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. Çeşme, İzmir 21-24 Mayıs 2009. (Poster Sunumu)

E22. Alp F, Çıldır SK, Sandallı N. Apert Sendromu: Bir olgu raporu. 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. Çeşme, İzmir 21-24 Mayıs 2009. (Poster Sunumu)

E23. S Nazlı, Ş Kavaloğlu Çıldır, N Sandallı. Larsen sendromu: Bir olgu sunumu. 17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 158, 20-23 Mayıs 2010, Midyat, Mardin. (Poster Sunumu)

E24. D Kiper, F Alp, Ş Kavaloğlu Çıldır, N Sandallı, K Şençift. Çocuklarda görülen odontojenik kistler: Dört olgu raporu. 17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 96, 20-23 Mayıs 2010, Midyat, Mardin. (Poster Sunumu)

E25. F Alp, K Tonguç, S Nazlı, Ş Kavaloğlu Çıldır, N Sandallı. Bir grup görme engelli çocukların ağız-diş sağlığı durumlarının değerlendirilmesi. 17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 106 pp, 20-23 Mayıs 2010, Midyat, Mardin. (Poster Sunumu)

E26. O Serger, S Ağcabay, D Özdemir Özenen, Ş Kavaloğlu Çıldır, N Sandallı. Noonan sendromu: İki olgu raporu. 17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 96 pp, 20-23 Mayıs 2010, Midyat, Mardin. (Poster Sunumu)

Ф. КУРСОВЕ, СИМПОЗИУМИ И КОНГРЕСИ И ДЕЙНОСТИ

Ф1 Курсове, в които е участвала

Ф11. Организация на стоматолозите в Турция „Травма, етиология, диагноза и прогноза относно млечните и постоянните зъби“ постоянно обучение по стоматология, 11 ноември 1999 г. Истанбул, Турция

Ф12. Образователна програма по биология на устната кухина и прилагане на индивидуална профилактика, 1-5 юли 2002 г. Истанбул, Турция

Ф13. Лекци и курсове , Д-р Дидиер Диечи отдел Ендодонтия и консервативна стоматология , Университет Женева, Последни постижения в адхезивната естетична стоматология – 17-18 февруари, 2005 г Истанбул Турция.

Ф14. Списание на Оралната рехабилитация – Лятна школа 3-7 септември 2005 г. Бевагна Италия

Ф2 Симпозиуми и конгреси:

Организация на стоматолозите в Турция, 8- ми Симпозиум 5-7 декември 1997 г. Бурса

Организация на стоматолозите в Турция, 10- ти Симпозиум 3-5 декември 1999 г. Бурса

Организация на педодонтията в Турция 11 ти Национален конгрес 6-12 юни 1999 г., Кемер, Анталия

Организация на стоматолозите в Турция, 6 ти международен стоматологичен конгрес, Организация на стоматолозите в Турция и FDI JOINT Congress, 21-26 юни, 1999 г. Истанбул

17 ти Конгрес на международната асоциация на педиатричната стоматология , 2-4 септември 1999 г. Лондон, Англия

7 ми Международен конгрес на Организацията на ендодонтия в Турция, 19-21 април 2000 г. Истанбул

5 ти Конгрес на Европейската академия на педиатричната стоматология, 7-11 юни 2000 г. Берген Норвегия

Организация на педодонтията в Турция 12 ти Национален конгрес, 27-31 май 2001 г. Бодрум, Мугла

37 мо Заседание на IADR-CED , 5-8 септември Рим, Италия (CED TRAVEL STIPEND)

17 ти Конгрес на клиники Анкем и медицинскиг науки, 26-30 май 2002 г. Кириш Анталия

Симпозиум по съвременни и бъдещи становища относно оралната и челюстно-лицева хирургия, 18-20 октомври 2002 г. Истанбул

Организация на педодонтията в Турция 13 ти Национален конгрес, 25-29 май 2003 г. Бодрум Мугла

7 -ми Международен конгрес на естетичната стоматология, 12-14 септември 2003 г. Истанбул

82-ра Обща сесия и изложение на IADR/AADR/CADR, 10-13 МАРТ 2004 Г. Хонолулу САЩ

Общо събрание на европейския клон и скандинавския клон и израелския клон на IADR, 25-28 август 2004 г. Истанбул

Организация на орални и челюстно -лицеви заболявания в Турция, 12 то научно събрание , 10-13 октомври 2004 г. Военен музей Истанбул

Организация на педодонтията в Турция 14 ти Национален конгрес,11-15 май 2005 г. Кемер Анталия

8 ми конгрес на Европейска академия на педиатричната стоматология 8-11 юни 2006 г. Амстердам, Холандия

84 Обща сесия и изложение на IADR, 28 юни-1 юли 2006 г. Брисбане Австралия

3 ти Национален конгрес за педиатрична анестезия, 08-10 септември 2006 г. Истанбул

1 ви Конгрес на Организация на стоматологичната лазерна академия, 9-11 Ноември 2006 г. Истанбул

12 ти Конгрес на Стоматологичната организация на Балканите, 12-14 април 2007 г. Истанбул

Ежегодно събрание на IADR- Европейския и израелски клонове , 26-29 септември 2007 г. Тселоники, Търция

15 Ти конгрес на Организация на педодонтията в Турция, 17-21 октомври 2007 г. Анталия

9 ти Конгрес на Европейската академия на педиатричната стоматология, 29 май-1 ви юни 2008 г, Дубровник, Хърватия

16-ти Конгрес на Организация на педодонтията в Турция, 21-24 май 2009 г. Чешме, Измир

17-ти Конгрес на Организация на педодонтията в Турция, 20-23 май 2010 г. Мидиат, Мардин

10 ти Конгрес на Европейската академия на педиатричната стоматология, 3-6 юни 2010 г, Харрогате, Англия

Ф3. Дейности

Ф3.1 Представени конференции

Ф3.2 Представени образователни семинари .

Начално училище Кайъшдагъ 1-5 класове, 500 ученика, 26.11.2004 г.

Частен колеж Селин, 2 клас, 80 ученика, 26.11.2004 г.

Начално училище Йълдъз Айтаман село Ювезли, 1-8 класове, 160 ученика, 01.12.2004 г.

Начално училище Мелахат Шефизаде , 1-5 класове, 250 ученика, 10.12.2004 г.

Начално училище Мустафа Айкин , 3-4–5 класове, 200 ученика, 10.12.2004 г.

Начално училище Фаик Решат Унат , 3-4–5 класове, 150 ученика, 10.12.2004 г.

Детски дом Бахар Чичеклери 3-5 годишни деца, 60 ученика, 15.12.2004 г.

Детски клуб Дорук 3-6 годишни деца, 30 ученика, 17.12.2004 г.

Начално училище 30 Август , 1-8 класове, 160 ученика, 17.12.2004 г.

Частна Детска градина Ъшък FMV , 3-6 годишни деца, 35 ученика, 25.03.2005 г.

Детска градина Орнекал , 3-6 годишни деца, 40ученика, 08.04.2005 г.

Начално училище Св. Пулчери Йени Несил 2000 , 1-5 класове, 60 ученика, 02.01.2006 г.

Начално училище Кашгарлъ Махмуд Истек Вакфъ , 1-8 класове, 250 ученика, 03.01.2006 г.

Ф3.3 Телевизионни програми, в които е участвала

Първи стоматологичен преглед, телевизионна програма „Дневника на майката“ Елмакс 09.10.2006 г.

Здраве и грижа за устната кухина и зъбите на бебетата, телевизионна програма „Дневника на майката“ Елмакс 05.02.2007 г.

Педиатрична стоматология, телевизионна програма „Аз, когато порасна“ Шоумакс, 11.10.2008 г.

Травми на зъбите при децата, телевизионна програма „Медикал“ Хабертюрк, 02.05.2010 г

Г. Резюеме на тезите за магистратура и докторат

Г1. Теза за магистратура

Изследване в качеството си на сравнение между между отделянето на флуорид при различните ресторативни материали преди и след употреба на флуоридна гаргара и паста за зъби (резюмето е в приложението)

Г2 Теза за докторат

Изследване в качеството си на сравнение на физическите характериститики на флуорид при четири различни фисурни покрития преди и след прилагането им (резюмето е в приложението)