Обща анестезия и седация

Кариесът на зъбите влияе не само на здравето на зъбите и устната кухина, но и на общото здраве, редовното хранене, съня и психиката. Следователно веднага след установяването на кариес трябва да се потърси зъболекарска помощ. При деца, които се страхуват от зъболекар или не може да се установи контакт с тях, не винаги е възможно да се извърши лечение на стоматологичния стол по стандартен начин. Малките деца с резките си движения могат да предизвикат риск от наранявания. В такива случаи се  препоръчва лечението да бъде извършено под обща анестезия (пълна упойка).

Денталните лечения под обща анестезия могат да се извършват  на всяка възраст, започвайки от едногодишна възраст. Времетраенето на лечението зависи от процедурите, които трябва да бъдат приложени. Родителите обикновенно се тревожат, когато се налага децата им да са подложени на обща анестезия.   Но така всички дентални лечения могат да бъдат извършени на един път и това е голямо удобство за детето и цялото семейство.

Детето не трябва да се отделя от семейството си

Преди да се вземе решение денталните лечения да бъдат извършени под обща анестезия, детето се преглежда от анестезиолог и се проверява дали няма пречка за прилагане на анестезията. Когато такава пречка не съществува, детето пристига заедно с родителите си в определения ден и бива настанено в специална стая с подготвени за него изненади. Най- напред се прилагат седативни лекарства, които да успокоят детето в присъствие на майка му и баща му. Под влияние на тези седативи детето минава в полусънно състояние и така то бива отнесено в операционната зала. По този начин то не усеща, че се разделя с майка си и баща си, не помни и след това какво се случва. След като педодонтът приключи с лечението на всички кариеси и прилагане на защитно лечение, детето бива събудено от анестезиолога. След като се събуди, то бива бързо родителите си и когато отвори очи отново, е с тях. По този начин детето знае, че е било при майка си и баща си през цялото време; след седацията и общата анестезия по много лесен начин се завръща обратно към нормалния си живот.

На кого  се прилага обща анестезия ?

  • Деца с физически увреждания;
  • Деца с умствени увреждания;
  • Деца, които се нуждаят от възстановително или хирургично лечение, но не могат да бъдат подложени на локална анестезия поради остра инфекция, анатомични изменения или алергия;
  • Деца в ранна детска възраст, които страдат от биберонен кариес;
  • Деца със системни заболявания (като някои сърдечни заболявания), чиито медицински рискове ще бъдат намалени, ако се извърши под обща анестезия;
  • Деца, които не могат да общуват въпреки че се нуждаят от спешно лечение;
  • Деца, при които по някаква причина (седене на отдалечено място, риск от алергични реакции и др.) лечението трябва да бъде завършено в рамките на една сесия.
  • Особенно за кърмачета и деца в предучилищна възраст с голям брой зъбни кариеси, лечението на зъбите под обща анестезия е по-здравословно. При деца, които не могат да спазват инструкциите,стоматологичното лечение може да бъде проведено безопасно под обща анестезия. Благодарение на този метод както на децата, така и на родителите се спестява психологическия стрес по време на стоматологично лечение.
  • Денталното лечение при деца с умствени или физически увреждания може да се провежда само под обща анестезия.

Въпроси, относно общата анестезия, които тревожат родителите

Обикновенно родителите се тревожат, когато се налага децата им да бъдат подложени на обща анестезия. Голяма част от родителите смятат, че няма нужда от такъв вид лечение при млечните зъби. Но млечните зъби започват да се сменят на 7-8- годишна възраст. Смяната на кътниците привършва на 11-12- годишна възраст. Не е правилно до тази възраст да се живее с кариес на зъбите. Всеки зъб с кариес е фокус на фокална инфекция и представлява сериозен риск както за здравето на устната кухина, така и за общото здраве. Освен това зъбите с кариес пречат на редовното хранене на детето, причина за безпокоен сън и особенно кариесите на предната редица могат да са причина за психологически проблеми. В днешно време се  използват нови техники за обща анестезия и лекарства, които са безопасни и безвредни. Важно е лечението да бъде извършено в отлично оборудвана болница и от лекари специалисти. Стоматологът, който ще извърши лечение под обща анестезия, трябва да има опит в тази област. Както е известно денталното лечение отнема дълго време, когато трябва да се извършат няколко процедури. Стоматолози, които са специалисти в тази област, спестяват време и не се налага анестезията да бъде повторена.

Денталното лечение под обща анестезия може да бъде извършвано на всяка възраст, като се започне от първата година, когато изникват първите зъби. Стоматологичен преглед на дете, което много се страхува, понякога може да отнеме прибилизително 1 час. Лечението на кариесите и прилагането на изцяло предпазващо от кариеси лечение, извършени от опитен педодонт, отнема прибилизително 1-2 часа.

Това, което трябва да бъде направено преди тази процедура, е родителите да започнат да мият зъбите на децата си с четка за зъби по правилен начин. Здравите зъби и неразкървавените от миене с четка венци влияят на времетраенето на лечението под обща анестезия. Най-големият проблем при лечение на кариеси е кървенето от венците, дължащо се на това, че дълго време зъбите не са били мити с четка. При правилна устна хигиена при плобмиране на зъб кървенето на венците бива предотвратено и денталното лечение се извършва много по-лесно и за по-кратко време. След края на процедурата децата остават с родителите си в стаята за почивка и се държат под наблюдение около 1-2 часа. След това семейството може да се прибере вкъщи. Децата, които са ученици, на следващия ден спокойно могат да отидат на училище. Най-важното нещо, за което трябва да се внимава, е да продължават да си мият зъбите с четка за зъби по правилен начин. Не трябва да се забравя, че до 6-8 годишна възраст майката и бащата са активни фактори при миенето на зъбите на децата с четка.

Също така при много малки или страхливи деца или при деца с умствени увреждания, които не могат да спазват инструкциите на стоматолога, денталните лечения се извършват под обща анестезия или седация.

 

Свържете се с нас по телефона или чрез WhatsApp , резервирайте си час за преглед и планирайте своето пътуване.

+90549 414 74 64 +90 216 444 20 60