НЕПОДВИЖНО ОРТОДОНТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

ОРТОДОНТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ БРЕКЕТИ
(ИНВИСАЛИГНЕНА ТЕХНИКА )

Ортодонтията и лечението със зъбни брекети е стоматологичен клон, който се намесва в зъбните и скелетни аномалии в челюстите. Ортодонтите се намесват в много ранна възраст и намират решение на проблеми в челюстната кост, като разположение на долната челюст напред или голяма горна челюст.

Поради тази причина родителите, особено ако самите те са с изкривени челюсти или зъби, трябва да отведат 7-8 годишните са деца на ортодонт и да възпрепятстват  проблемите.  В тези случаи не трябва да се забравя, че този вид проблеми с челюстта се решават  чрез лечение с брекети преди да е завършил растежа на децата,тогава  резултатите се постигатпо-бързо и не се налага хирургична намеса.

В случаи на дефекти само като  изкривени зъби, неправилна захапка или несиметричен вид леченията е възможно да бъдат извършени на всяка възраст. В днешно време дори до 60 годишна възраст е възможно да се поставят брекети и зъбите да се изправт лесно, като се постигат бързи и естетични резултати.

През последните години са постигнати важни обновления в областта на ортодонтичните лечения и лечение с брекети. Ортодонтичните лечения е възможно да бъдат прилагани с прозрачни скоби и порцеланови брекети, които  дори не личат.

Също така ортодонтичното  лечение е възможно да бъде приложено  с лингуална техника, при която скобите се залепват на небцето и  зъбните повърхности от страната към езика.

Инвисалигнената  техника е друго важно постижение в ортодонтичните лечения  през последните години, при което зъбни скоби не се поставят, през определени интервали от време се снема мярка от зъбите и се прилага плака.

Свържете се с нас по телефона или чрез WhatsApp , резервирайте си час за преглед и планирайте своето пътуване.

+90549 414 74 64 +90 216 444 20 60