Дижитална стоматология със система Cad/Cam

В съвременните условия на живот бързината започна да придобива особено значение. Бързото дентално лечение е вече важен критерий за успех. Благодарение на  триизмерните технологии в стоматологията настъпи сериозен напредък. Пациентите, идващи на зъболекар желаят безболезнено и бързо лечение. Не желаят да изживяват проблемите, които съществуват при употребата на временните зъби. Това е възможно благодарение на метода Сerec. Благодарение на метода CAD/CAM първо се заснема изображение с частта  CAM,  след което с частта  CAD приготвеният дизайн се изважда от порцелановите блокове и се произвежда корона.   Със системите CEREC CAD/CAM  могат да бъдат направени всякакъв  вид ресторативни дентални лечения.

Листовият порцелан, често употребяван в естетичната стоматология, покритие с цирконий, цялостна керамична корона, и порцелановите пломби инлей-онлей, които се  поставят в случаите, когато  много малко здрава  зъбна тъкан е останала се приготвят със системитеCEREC се и прилагат върху пациентите  за най-кратко време и с максимална прецизност. Преди да  започне тази процедура стоматологът преценя дали съответният пациент е подходящ случай за тази техника, защото не може да се смята, че всяка едно нова технология е подходяща за всеки случай. За много от случаите е възможно да бъде приложена. След избора на подходящия случай зъбът се подготвя с прилагане на класическа анестезия. Ако ще се изработва керамична пломба тоест инлей първо се почиства кариеса от зъба, веднага след което се взема мярка с камерата. Процедурата трае приблизително 2 минути, след което се  прави триизмерна снимка, според която се  създава дизайн.  След това порцеланът се произвежда от  порцеланови блокове за 5 минути  в специален триизмерен уред с ножове, през което пациентът изчаква 10 минути на стоматологичния стол. Приготвената керамична пломба се залепва на естествения зъб. Всичко това трае общо 20 минути.  Порцелановият материал се приготва в цвят еднакъв с цвета на естествения зъб. Ако има несъответсвие с естествения цвят на зъба промяната на цвета трае приблизително 5-7 минути.

Порцелановите покрития се произвеждат не ръчно

Една от най-важните особености на дижиталната стоматология е че се предотвратяват грешките, произтичащи от човешка намеса. Мярката на зъбите се снема по дижитален начин, дизайнът се създава на компютър и се произвежда със специално устройство, а не от човешка ръка. След като производствената част  приключи само полирането се идвършва на ръка със специални материали. След като залепването на зъбите  завърши пациентите на усещат грапава повърхност.

Свържете се с нас по телефона или чрез WhatsApp , резервирайте си час за преглед и планирайте своето пътуване.

+90549 414 74 64 +90 216 444 20 60