Gülüş Estetiği Nedir? Doğru Bir Gülüş Tasarımı İçin Bilinmesi Gerekenler

Gülüş Estetiği

Diş Hekimliği denildiğinde genellikle ağız sağlığı, diş ağrısı, ağız kokusu ve diş kayıpları gibi problemler akla gelmektedir. Fakat günümüzde gelişen teknoloji, ilerleyen iletişim kabiliyetleri ve yüksek kişisel beklentilere cevap verebilmek adına Diş Hekimliği de gelişmiş, evrilmiş ve ilerlemiştir. Bu durumlardan yola çıkarak toplumda belli açılardan bilinen, duyulan ve istenilen Gülüş Estetiği konusu öne çıkmaktadır.

 

Kötü Güldüğünü Düşünmek Özgüven Eksikliğine Sebep Oluyor

Çürük dişler, diş eti rahatsızlıkları, diş sıralamalarındaki çapraşıklıklar, olumsuz renklenmeler ve diş eksikliklerinin sonucunda oluşan estetik sorunlar, kişilerin sosyal hayatlarını olumsuz olarak etkileyebilir. Yapılan araştırmalar da göstermektedir ki diş yapılarına ve gülüş estetiklerine güvenen insanlar daha özgüvenli, başarılı ve mutlu olabilmektedir.

 

Kimler Gülüş Estetiği Yaptırmalıdır?

Kişiler kimi zaman sağlıklı dişlere sahip olsalar da diş ve diş eti oranlarının uygun olmayışı, dişlerin renkleri, form ve yapıları, konumların doğru olmayışı estetik anlamda sorun teşkil edip beklentileri karşılayamayabilir. Tam bu noktada Estetik Diş Hekimliği’nin önemli alanlarından biri olan Gülüş Estetiği kavramı ortaya çıkmaktadır.

 

Gülüş Estetiği Nasıl Yapılır? Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedir?

Gülüş Estetiği; çeşitli sebeplerle estetik açıdan görünümü bozulan veya kişinin beklenti ve isteklerini karşılamayan dişler ve diş etlerinin hastanın beklentisini dikkate alarak yüz yapıları ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak mümkün olduğunca doğal, kişi beklentisine paralel ve hoş bir görünüme kavuşturulması uygulamalarıdır. Multidisipliner (Çok branşlı yaklaşım) bir Diş Hekimliği konusu olan Gülüş Estetiği, birçok uygulamanın bir arada uyum içerisinde yapılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Her kişinin estetik ihtiyaç ve beklentisi farklı olacağından uygulanacak olan işlemler hastaya özgü olarak saptanır. Bu işlemleri belirlerken hastanın; yüz hatları, cinsiyeti, yaşı, toplumsal konumu, hisleri ve beklentileri gibi faktörlere çok dikkat edilmelidir.

 

Gülüş Estetiğinde İlk Olarak

İlk olarak var olan çürük diş mevcudiyeti ve diş eti rahatsızlıkları tedavi edilir. Genel ağız hijyenini artıran (diş temizliği) uygulamaları yapılır. Daha sonra ise hasta ile diyalog halinde ideal yol ve işlemler belirlenir. Bu işlemler ise genellikle; gingivoplasti diye isimlendirilen diş eti estetiği uygulamları, diş beyazlatma (bleaching) uygulamaları, diş eksikliği durumunda implant ve protez uygulamalarıyla giderilmesi, porselen lamine ve kaplama uygulamaları, zirkonyum kaplamalar ve ortodontik tedavi unsurlarını içeren şeffaf plak, metal braket, porselen braket, lingual tedavi ve damaklık uygulamaları olarak sayılabilirler.

Gülüş Estetiği’nde ilk olarak dikkat edilmesi gereken en önemli unsur hastanın estetik beklentileridir. Hasta beklentilerini doğru anlamak ve hastanın ihtiyaçlarını doğru saptamak tedavinin gidişatını, hastanın memnuniyetini ve hekim başarısını çok etkilemektedir. Bu sebeple Gülüş Estetiği çalışmalarında hastalar ile yüksek diyalog kurulmalı hiçbir detay ve talep atlanmamalıdır. Daha sonrasında hasta ile saptanan yol ve uygulamaların artık günümüzde girişimlere başlanılmadan önce hastaya fikir verebilmek maksadı ile birçok farklı yoldan demonstrasyonu yapılmaktadır. Ağız içerisinden alınan ölçüler yardımıyla hazırlanan modeller üzerinde sorunlar tespit edilir ve planlamalar yapılır. Bu saptamalardan sora ideal bir gülüş estetiği demonstrasyonu için hastaların ağız içi ve yüz fotoğraflarıyla bilgisayar ortamında özel programlar yardımıyla ölçümler, analizlar, dizaynlar yapılır ve yüz şekline uyum hesaplanır. Tedavi sonrasında oluşacak en yaklaşık görüntüler yine programlar yardımıyla ve hasta ağzında aslına uygun şekilde hazırlanan geçici uygulamaları ile hastaya sunulur ve görüşleri alınır. Genel olarak uygulanan ve yoğunlukla tercih edilen Gülüş Estetiği çeşitleri mevcuttur. Bu Gülüş Estetiği çeşitlerinin hepsinde mümkün olduğunca altın orana uyulmaya çalışılmakta olup özellikle: dudak kenarları, gözler, burun, alt yüz ve üst yüz oranları, ten rengi gülüş anındaki diş eti görünümü detaylarının hepsi çok kapsamlı bir şekilde incelenerek gerekli kararlar alınır ve hangi çeşit gülüş estetiği yapılacağına karar verilir.

 

Gülüş Estetiği’nin Çeşitleri Nelerdir? Doğru Bir Gülüş Tasarımı Planlamak

 

-Çekici Gülüş Estetiği:

Bu gülüş estetiği tipinde genellikle tedavi sonucunda tercih edilen ön dişleri daha ön plana çıkarmaktır. Bu tedavi değişikliği kişilere daha genç ve daha alımlı bir Gülüş Estetiği kazandıracaktır.

 

-Entelektüel Gülüş Estetiği:

Dişlerin yaklaşık olarak aynı seviyelere getirilerek kişiye daha olgun ve engin bir gülümseme havası katar.

 

-Sportif Gülüş Estetiği:

Bu Gülüş Estetiği tipinde orta kesici olan dişlerin yan taraflarda bulunan (lateral) kesici dişlerden daha uzun olarak dizayn edilmesiyle tasarım sağlanır.

Planlama ve dizaynlar tamamlandıktan sonra eğer ortodontik tedavi ihtiyacı duyulmazsa, öncelikle hastalıklı diş eti dokuları iyileştirilip, sonrasında diş etlerin de mevcut olan seviye bozuklukları giderilir. Diş eksikliklerinin mevcut olduğu durumlarda planlanmış implant uygulamaları ve gerekli olan diğer cerrahi uygulamalar yapılır.  Cerrahi uygulamaları takiben iyileşme dönemleri tamamlandıktan sonra gerekli hallerde diş beyazlatma işlemleri gerçekleştirilir. Bu durumlardan sonra dişlerde var olan görsel, biçimsel ve fonksiyonel bozukluklar zaman zaman estetik kompozit dolgu uygulamaları aracılığıyla giderilir. Bu yöntem yeterli gelmez ise Gülüş Estetiği’nin en etkili elemanlarından olan porselen lamina ve kaplamalar ile zirkonyum kaplamalar uygulanabilir. Porselen lamina uygulamaları için genellikle diş yüzeylerinden ya hiç aşındırma yapılmaz ya da minimal düzeyde aşındırmalar gerçekleştirilir. Eğer porselen kaplama uygulamaları uygun görüldüyse aşamalar esnasında yapılan provalarda hastanın tekrar görüşleri alınarak bir dizi değişiklikler yapılabilir. Bütün bu uygulamalarda diş eti ve diş esnasında ve provalarda dudak şekli, formu ve konturu da göz önünde bulundurulmalı ve hedeflenen tasarıma ulaşılmalıdır. Bazı durumlarda tüm tedavileri içerebildiği gibi bazı durumlarda biri ya da birkaçı ile gülüş estetiği istenilen seviyeye getirilebilmektedir.

 

Gülüş Estetiği uygulamalarından sonra elde edilebilecek avantajlar;

-Daha doğal ve estetik görünümlü dişler elde edilir.

-Dişlerin renk ve formları daha belirginleştirilir.

-Diş etleri (pembe estetik) daha sağlıklı görünüme ulaşır.

-Estetik ve öne çıkan diş ve gülümsemeye kavuşulur.

-Dişlerdeki mevcut sorun ve kırıklar giderilir.

-Çene, dudak ve burun gibi çevresel dokular ile daha hoş uyum yakalanır.

Gülüş estetiği sadece dişler ile değil çevre dokular ile de ilgili olduğu için bazen  gülüş estetiği tasarlanma aşamasında medikal estetik uygulamaları da gündeme gelebilir. Dudak ve yüz bölgelerinde yapılan dermal dolgu gibi uygulamalar ile Gülüş Estetiği’nde daha hoş ve etkili sonuçlar yakalanarak gülüş daha çok ön plana çıkarılabilir.

Tüm bu detayların ışığında unutulmamalıdır ki Gülüş Estetiği kişiden kişiye çok farklılık gösterebilir, kişilerin bunun farkında olup başkalarında gördükleri bir Gülüş Estetiği’ni talepte bulunması gerçekçi ve uygulanabilir değildir. Fakat özgüven ve tatmin duygusu için herkes hoş bir gülüşü hak etmektedir.

Diş Estetiği Uygulamaları Nedir? Estetik Çeşitleri Neleri Kapsamaktadır?

Diş Estetiği Nedir?

Diş Hekimliği, insanlığın çok uzun zamandır üzerinde çalışma yaptığı dönemler içerisinde gelişmekle beraber, ilk amacı sağlık ve tedavi olan bir meslek grubudur. Uzun süreler boyunca genellikle sadece tedaviye odaklanan, yani daha çok sorun odaklı olan ve estetik düşkünlüğü olmayan diş hekimliği, gelişen materyallerle ve ilerleyen teknolojik durumlarla beraber artık sadece insanlara tedavi değil estetik anlamda çok büyük katma değer sağlayan bir dizi yeni uygulama yöntemleriyle çalışmaktadır. İşte bu uygulamalara verilen genel isim ise Diş Estetiği’dir.

Estetik Diş Hekimliği günümüzde insanların maruz kaldığı, artan görsel etkenler sonucunda her anlamda gelişen estetik kaygı, beklentileri karşılayabilmek ve uygulayabilmek için hem konvansiyonel (klasik) yöntemlerden hem de son derece ileri teknolojik oluşumlardan yararlanmaktadır. Örnek vermek gerekirse eski dönemlerde çürümüş veya kırılmış dolgu ile tedavi olabilecek dişler daha çok metal içerikli alaşımlarla (altın, gümüş, civa) tedavi edilmekteydi. Bu alaşımlar gerek materyal özellikleri gerek yapıları sebebiyle görüntü anlamında estetik değillerdi. Gelişen materyal kapasiteleri ile beraber üretimi gerçekleştirilen kompozit dolgular sayesinde artık tedavi edilecek dişlerde yapılacak dolguların diş ile aynı renkte olması sağlanabilmektedir. Böylelikle dişlerin renk ve form bütünlüğü sağlanarak estetik bir duruş gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum Diş Estetiği’nin ilk adımlarından birisidir.

 

Diş Estetiği Uygulamaları Neleri Kapsamaktadır?

 

-Gülüş Estetiği

Estetik Diş Hekimliği’nin en önemli konularından biri olan Gülüş Estetiği kişisel istek ve beklentilerin göz önüne alınarak fonksiyon, estetik ve doğallığın birleştirildiği en güzel gülüşü planlamaktır. Genellikle uygulamaları beyazlatma (bleaching), porselen laminalar, implant uygulamaları veya diş eti seviyelendirme (gingivoplasti) gibi bir veya birkaç uygulamanın senkronlu şekilde gerçekleştirilmesi ile elde edilir. Gülüş estetiğinde hastanın yüz formu ve şekli, ten rengi, cinsiyeti, yaşı, dudakları, dudak kenarlarının durumu, dişlerin rengi, dizilimi ve diş eti yapısı gibi unsurlar göz önünde bulundurulur. Bazı durumlarda estetik kapsamı tüm tedavileri içerebildiği gibi, bazı durumlarda ise biri ya da birkaçı ile Gülüş Estetiği istenilen seviyeye getirilebilmektedir.

 

-Diş Eti Estetiği (Pembe Estetik)

Bazı kişilerde özellikle gülüş anının maksimum evresinde diş eti dokusunun çok fazla görünmesi veya dişlerin kısa görünmesi durumu olabilir. “Gummy Smile” olarak adlandırılan bu sorun hastalarda memnuniyetsizlik yaratabilmektedir. Fakat bu vakalar basit bir diş eti şekillendirme uygulaması ile tedavi edilebilmektedirler. Bu uygulamalarda kullanılan Lazer cihazları ile işlem esnasında kanama olmamakta ve lazer cihazlarının en önemli özelliklerinden biri olan hızlı doku iyileşmesi görülmektedir. Uygulamadan sonra iyileşme periyoduna bırakılan dişetlerindeki kalıcı pembe estetik sonuç çok kısa sürede elde edilebilmektedir.

 

-Diş Beyazlatma (Bleaching)

Estetik Diş Hekimliği’nin belki de en sık uygulanan uygulaması olan Diş Beyazlatma işlemi uzun yıllardır gerçekleştirilen bir işlemdir. Hekim gözetiminde yapıldığı sürece uygun jel kullanımı ile dişe herhangi bir zararı bulunmayan bu işlem, gerektiğinde uygun zaman aralıklarında tekrarlanabilmekte ve estetik unsurlar çerçevesinde yenilenebilmektedir. Güvenilirliği kanıtlanmış bu yöntemle hasta beklentisi çok kısa sürede gerçekleştirilip kişilerin tatmini ve mutluluğu sağlanabilmektedir.

 

-Kompozit Bonding Uygulamaları

Ön bölge dişlerde kimi zaman çapraşıklığın giderilmesinde, kimi zaman oluşmuş olan kırık ve çürük dokularının restorasyonu için yapılan veya kısa ya da küçük bulunan dişlerin genişletilmesi çalışmalarını yapmak için uygulanan işlemlerdir. Bu çalışmalarda uygulanan Kompozit Dolgular birebir kişinin diş rengine ve ışık geçirgenliğine uyacak şekilde seçilip daha sonra diş formlarına dikkat ederek uygulanırlar. Bu aşamalardan sonra uygun form verme ve cila işlemleri ile yapılmış bonding uygulamalarında Estetik Gülüş yakalanıp, yapılan dolgular dişler ile aynı parlaklık ve renk tonuna sahip olmaktadır. Kimi zaman dişlere hiç dokunulmadan sadece belli alanlara uygulanarak yapılan bir işlem olduğu için Estetik Diş Hekimliği’nin minimum işlem özelliği bakımından öne çıkan unsurlarındandır.

 

-Porselen Lamina Uygulamaları

Lamina uygulamaları belki de estetik diş hekimliğinin son dönemdeki en gelişmiş unsurudur. Lamina uygulamaları ufak çapraşıklık varlığında, ortodontik tedavi görmek istemeyen kişilerde, diş rengi ve formlarının estetik olmadığı kişilerde, dişlerin küçük veya aralıklı olduğu kişilerde, diş dokusunda kırık meydana gelmiş kişilerde yapılmaktadır. Lamina uygulamalarında diş dokusundaki ön yüzeyde çok az veya hiç aşındırma yapılmamaktadır. Yüksek estetik hassasiyeti olan porselen materyaller ile birebir uygulama yapılacak dişe özgü yapılıp, uygulanmaktadır. Yapımı esnasında kişinin gülüş estetiği başlığı altındaki detaylarına uyulmalıdır. İdeal şekilde yapılan lamina uygulamalarında estetik kazanım çok yüksektir. Işık geçirgenliği yüksek olan laminalar kişi beklentisine çok uygun sonuçlar verir.

 

-Full Estetik Porselen Kuronlar

Toplum içerisinde “kaplama” olarak bilinen bu restorasyon çeşidinde dişler tamamıyla kesilip küçültülerek yapılacak kaplamalara yer açılır. Eskiden kuron uygulamalarında yeterli dayanıklılık ve ömür sağlanabilmesi için metal alt yapı oluşturulup üzerine estetik unsur olan porselen işlenmekteydi. Her ne kadar porselen estetik bir unsur olsa da alt yapısında bulunan metal kısım nedeniyle yeterli ışık

geçirgenliği sağlanamamaktaydı ve istenilen doğal dişe yakın görünüm yakalanamamaktaydı. Diş Estetiği’ndeki gelişmeler ile birlikte artık günümüzde metal alt yapı içermeyen kuronlar yapılabilmektedir, bazen full porselen şeklinde bazen ise zirkonyum materyal desteği ile uygulanan bu restorasyonlar doğal dişe çok yakın ışık geçirgenliği ve kırılımı ile hasta beklentilerini tam anlamıyla karşılayabilmektedir.

 

-İmplant Uygulamaları

Özellikle ön bölgede gerçekleşen diş kayıplarında ilgili boşluğun doldurulması için yapılacak olan köprü protez uygulamaları yüksek estetik beklentiyi karşılayamamaktadır. Bu sebeple ön bölgede kaybedilmiş diş bölgesine yapılan İmplant Uygulamaları sonucunda yapılan protezle ideal diş eti uyumu ve form uyumu yakalanabilmektedir. Gelişen malzeme süreçleri sonucunda artık implantlar da estetik görünüme ulaşmıştır, eskiden sadece titanyum alaşım metal olarak üretilen implantlar günümüzde zirkonyum ile birlikte full estetik bir konuma kavuşmuştur. Bu sayede diş eti dokusunun altından metal yansıması probleminin önüne geçilmiştir.

 

-Inley / Onlay Restorasyonlar

Estetik diş hekimliğinin bir başka konusu olan Inley/Onlay Dolgular direkt olarak hekim tarafından yapılmayan dolgulardır. Bundan dolayı indirekt dolgular ismiyle de adlandırılırlar. Bu dolgular alınan ölçülerin teknisyenlere gönderilmesi ile laboratuvar ortamında yapılırlar. Özellikle diş dokusunda büyük hacim ve form kaybı ya da yan diş ile ideal kontak istenen durumlarda uygulanan bu dolgularda, kompozit ve porselen materyalleri kullanılabilmektedir. Bu sayede yapılan dolgunun materyal dayanımı yüksek olup aynı zamanda renk, form ve yapı gibi unsurlar açısından tamamen kişinin kendi dişiyle uyumlu ve estetiktir.

 

-Lazer Uygulamaları

Başka sektörel gelişmelerin yansıması olarak estetik diş hekimliğinde yer bulmuş olan Lazer Uygulamaları gittikçe konumunu ve sağlamlığını arttırmaktadır. Günümüzde çürük dokusunun uzaklaştırılması ve dişeti uygulamalarıyla kendine yer bulmaktadır. Diş eti dokusunun şekillendirilmesi işlemlerinde özellikle kanama olmaması ve doku iyileşmesinin yüksek olması sayesinde lazer cihazları kullanılmaktadır. Özellikle aşırı sigara tüketimine bağlı diş eti dokusunda gerçekleşen pigmentasyon (kahverengi görünüm) varlığının giderilmesinde klasik yöntemler olan bisturi kullanımına göre çok daha efektiftir ve hasta konforunu ciddi oranda arttırmaktadır. İyileşme periyodundaki hızı göz önüne alındığı takdirde klasik yöntemlere göre daha çok tercih edilirler.

Dijital Diş Hekimliği Nedir? Cerec CAD/CAM Sistemler

Dijital Diş Hekimliği

Günümüz diş hekimliği olanakları, inovatif teknoloji sayesinde hekim için kolaylık, hastalar için de konfor sağlamaktadır. 1980’ li yılların başından itibaren geliştirilen CEREC CAD/CAM sistemler sayesinde, eskiden günlerce süren diş restorasyon tedavileri, 1-2 saat gibi çok kısa bir sürede tamamlanabilir duruma gelmiştir. Ağız içerisinden kolaylıkla görüntü alabilen özel bir kamera sayesinde restorasyon yapılacak dişin ölçüsü dijital olarak alınmakta ve bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. 10-15 Dakika içerisinde dijital restorasyon tasarımı mikron boyutunda bir hassaslıkla yapılır ve üç boyutlu printer seçilen porselenin cinsine göre, 5-15 dakika arasında hiç el değmeden üretimini tamamlar. Sonrasında yapılacak cilalama işlemi sonrası, restorasyon ağız içerisine uygulanabilecek hale getirilmiş olur. Tedavinin toplam süresi yapılacak restorasyon sayısına göre değişkenlik gösterir. Fakat genellikle tedavi bir gün içerisinde, hastaların geçici diş ile yaşamasına gerek kalmadan tamamlanmaktadır.

CEREC CAD/CAM sistemler ile her türlü restoratif diş tedavisi yapılabilmektedir. Estetik diş hekimliğinde uygulanan yaprak porselen, zirkonyum porselen kuron, ful seramik kuron ve özellikle sağlıklı diş dokusunun az kaldığı vakalarda yapılan porselen inley-onley dolgular Cerec sistemler sayesinde kısa sürede ve maksimum hassasiyetle üretilip hastalara uygulanabilmektedir.

-Chairside Yöntemi Nedir?

Chairside yöntemi, özellikle restoratif tedavilerde hastaların geçici kaplama ya da dolgu kullanmasına gerek kalmadan daimi restorasyonun bir gün içinde hasta koltuktan kalkmadan tek seansta tamamlanması anlamına gelmektedir.

-Tüm Uygulama Bir Gün İçinde Bitiyor Mu?

Tedavinin süresi uygulanacak diş sayısına göre değişkenlik gösterse de özellikle bir veya iki diş için uygulanacak restoratif tedaviler tek seansta tamamlanabilmektedir.

-Diş Rengime Uygun Doğal Bir Görünüm Oluyor Mu?

Üretici firmaların sağlamış olduğu geniş ürün çeşitliliği sayesinde doğal diş rengine uygun estetik porselenler mevcuttur. Farklı renk tonlarına sahip bireylerin diş rengini tutturabilmek için gerektiğinde porselen yüzeyine makyaj yapılarak doğru rengi yakalamak mümkün oluyor.

-Estetik Uygulamalarda Bu Yöntem İle Yapılabilir Mi?

Yaprak porselen, full seramik kaplamalar gibi yöntemler Cerec CAD/CAM sistemlerin başlıca çalışma alanını oluşturmaktadır. Dijital ölçü teknolojisini bu tip estetik uygulamalarda kullanmak uzun dönemde diş eti sağlığına da katkı sağladığı için estetik sonuç uzun ömürlü olmaktadır.

Eksik Dişlerin Tedavisinde Yapılan Köprü Porselen İşlemleri De Bu Yöntemle Yapılabilir Mi?

Eksik diş olan alanların restorasyonu amacıyla yapılan köprü protezlerde bu yöntemle yapılabilmektedir. Yıllarca kullanılan klasik tipte ölçü tekniğine gerek kalmadan dişler dijital olarak taranarak ölçü işlemi tamamlanır. 1- 1,5 saat gibi bir sürede yapıştırılmaya hazır hale getirilir.

-Kötü Tadı Olan Ve Bulantı Yapan Ölçü Yöntemlerinden Tamamen Vazgeçildi Mi?

Günümüz diş hekimliğinde klasik ölçü yöntemlerinden tamamen vazgeçilmemiştir fakat Cerec CAD/CAM sistemler sayesinde kullanımlarına az gereksinim duyulmaktadır. Özellikle bulantı refleksi çok olan hastalarda dijital yöntemle ölçü almak kolaylık sağlamaktadır.

-İmplantların Üzerine Yapılan Kaplamalar Da Kullanılan Bir Yöntem Mi?

Restoratif tedavilerde olduğu gibi implantların üzerine yapılan porselen dişler de Cerec CAD/CAM sistemlerle kolaylıkla üretilebilir. Özellikle yapıştırıcı temizlenmesine gerek kalmayan “VİDALI PORSELEN” üretimi sayesinde hem hastanın hem de hekimin işini kolaylaştırmaktadır.

 

Porselen Dolgu İşlemi Ne Kadar Sürer?

Öncelikle hekimin işlem yapılacak dişi hazırlaması gerekir. Ardından dijital ölçü alımı, dijital tasarımın yapılması, restorasyonun üretilmesi ve cilalanması toplam da 45 dakika ile 1 saat arası bir süreyi gerektirir.

-Cerec Yöntemi Pahalı Bir Yöntem Mi?

Cerec CAD/CAM sistemlerle yapılan restorasyonların fiyatları standart porselen tedavileriyle benzerdir.

-Porselen Kaplama El Değmeden Mi Üretiliyor?

Dijital diş hekimliğinin önemli özelliklerinden biri de insan kaynaklı hataların önüne geçmektir. Bundan dolayı dişin ölçüsü dijital olarak alınır, bilgisayar ortamında tasarımı yapılır ve özel üretici cihazı sayesinde el değmeden üretilir. Üretim aşaması tamamlandıktan sonra sadece cilalama işlemi ilgili özel malzemeler kullanılarak el ile yapılır. Pürüzlü yüzey hissi ortadan kaldırılmış olur.

Diş İmplantı Bana Olur Mu?

Diş İmplantı

Diş implantı büyüme gelişimini tamamlamış her sağlıklı bireye yapılabilir. Sağlıklı derken neleri kastediyoruz? Mesela kontrol edilemeyen şeker hastalığı olan veya kontrolsüz yüksek tansiyonu olan bireyler gibi. Tüm bunların başında ‘kontrolsüz’ tabirini taşıyan hastalıklar gelmektedir. Bu şekilde bir hastalığınız mevcutsa derhal hekime başvurmalısınız. Regule edilebilen (kontrol altına alınabilen) hastalıklar implant için sorun teşkil etmemektedir.

-Diş İmplantı Her Yaşta Yapılabilir Mi?

 

‘Artık çok yaşlandım üstüne birde kemik erimem var, implant yaptırabilir miyim?. Yaşı yüksek olanlara implant yapılmaz diyorlar. Yaptıranlarda hiç memnun kalmıyormuş. Bu doğru mu? ‘Bu tür yorumları çok alıyoruz. Emin olun tamamı yanlış ve kulaktan dolma bilgilerdir. Her yaşta sağlıklı ve kaliteli implant tedavisi olmanız mümkündür. İmplant yaşam kalitenizi fazlasıyla arttıran ve ilerleyen yaşlarda ağız sağlığınızı fazlasıyla olumlu etkileyecek bir vidadır. Dental implant vidası ağız içi kalitenizi çok yüksek oranda arttıracağı için yaşam kalitenizi de doğru oranda arttıracaktır. Unutmayalım vaktinde yapılmayan ağız için operasyonlar ilerde çekeceğiniz sıkıntıların artmasında, çözümünün zorlaşmasına sebep olur. Bu nedenle diş implantı ihtiyaç ise kesinlikle yapılmalıdır. Gelelim yaş konusuna; diş implantını gençlik iksirine benzetebiliriz. ‘Kemiğe uygulanır ama ruhunuza işler.’

-Dental İmplantın Ömrü Kaç Yıldır?


En büyük avantajlarından biride ömür boyu garantili olmasıdır. İmplantın kısıtlanabilir bir ömrü yoktur. Kemik yapısıyla eş değer olduğu için kemikleriniz oldukça sağlamlığını hep koruyacaktır. Sonuç olarak diş implantı yaşlılık kıstası olmadan, sağlıklı olan tüm bireylere yapılabilmektedir.

 

-Kadınlarda Kemik Erimesi İmplantı Etkiler Mi?


Kadınlarda menopoz sonrası kemik erimesine bağlı osteoporozdan dolayı implant yapılamayacağını iddia eden bazı yazılar gördük. Bu bilgi kesinlikle yanlış olup, diş implantı kemik erimesinde yani osteoporoza bağlı erimede sorunsuzca uygulanabilmektedir.

 

-Kanser Hastalığı Geçirdim, İmplant Yaptırabilir Miyim?


Kanser tedavisi görmüş çoğu hastaya implant yapılabilir. Fakat kemiğe uygulanan kemoterapi ilaçları olan, bifosfanat ilaçları kullanalan kişilerde genelde 1 yıl beklenmesi gerekmektedir. Doktoruyla temasa geçip özel bir test olan Serum CTX Testi istenir ve çıkan sonuç istenilen aralıkta ise diş implantı yapmakta bir sakınca görülmemektedir.

 

-Hamileyim, İmplant Yaptırmam Doğru Olur Mu?


Bazen de hamileler için birtakım sorular geliyor. Genellikle gebelik sırasında yapılmasını doğru bulmuyoruz çünkü antibiyotik kullanımı ve lokal anestezik maddelerin plasentadan bebeğe ulaşması riskini göze almak çok doğru olmayabilir. Bu nedenle gebelik esnasında mecbur değilsek implant işlemini ötelemek daha doğru olacaktır.