KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı: Berna İzmirli EVRENOL

Doğum Yeri: İstanbul

Ünvanı: Doktor

Dil: İngilizce

Medeni Durumu: Evli

İLETİŞİM

Adres: Dentway Diş Kliniği Bağdat caddesi No:404 Kat:2 Da:6
Suadiye/Kadıköy İSTANBUL

Tel: 444 20 60

E-posta: bernaevrenol@dentway.com.tr

ÖĞRENİM DURUMU

Doktora Eğitimi: Marmara Üniversitesi Ortodonti ABD Doktora programı 1993 – 1998

Yüksek Lisans Eğitimi: İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

Lisans Eğitimi: İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi 1987 – 1992

Lise Eğitimi: İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi 1980 – 1987

DOKTORA TEZ KONUSU

Farklı yapıştırıcıların flor salınımlarının ve sıyırma kuvvetlerine karşı dirençlerinin karşılaştırılması

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 1. Türk Ortodonti Derneği Üyesi
 2. EOS Üyesi
 3. İst. Diş Hek. Odası Beşiktaş İlçe Temsilcisi
 4. İst. Diş Hek. Odası Eğitim Komisyonu Üyesi
 5. Diş Dostu Derneği Üyeliği
 6. Mahalle Afet Gönüllüleri Üyesi

YAYINLAR VE BİLDİRİLER

YAYINLAR

 • European Journal of Orthodontics: An İn vitro Comparison of four different Orthodontic adhesives and
  Their shear
  bond Strengths and their Fluorıde Release Capacities 1997
 • Doktora Tezi: Farklı yapıştırıcıların flor salınımlarının ve sıyırma kuvvetlerine karşı dirençlerinin
  karşılaştırılması 1998
 • Journal of Marmara Unıversity Dental Faculty: Comparison Of Shear Bond Strength of Fluorıde releasing
  Materials:
  An In Vitro Study 1998
 • American Journal of Orthodontics: Cephalometric evaluation of open bite treatment with NiTi arch wires
  and
  anterior elastics 1999
 • Clinical Pediatric Dentistry: Fluoride Release Capacities of Four Different Orthodontic adhesives 1999

BİLDİRİLER

 • 5. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi 1996
  • – Openbitelı erişkin bireylerde NiTi arklar ve anterior lastik uygulamasının sefalometrik
   değerlendirilmesi
  • – Vertikal yön gelişim gösteren sınıf 3 olgularda Le Fort I ve sagital split osteotomi
   uygulamasının diş,
   iskelet ve yumuşak doku üzerindeki etkilerinin incelenmesi
 • European Orthodontic Society Congress 1997
  • – An in vitro comparison of four different orthodontic adhesives and their shear bond strengths
   and fluoride
   release capacities
 • 6. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi 1998
  • – Flor salgılayan yapıştırıcıların syırma kuvvetlerinin in vitro karşılaştırılması
  • – Dört farklı ortodontik yapıştırıcının flor salınımlarının incelenmesi

KATILINAN KURS, SEMPOZYUM, KONGRELER

 • EOS (European Orthodontic Society) kongreleri ( 1993 – 2008)
 • Türk Ortodonti Derneği kongreleri (1993-2008)
 • Lingual Ortodonti kursları
 • Aleksander Mechanic kursu
 • Invisalign kursu
 • TDBO Aylık Mesleki Seminerler
 • EDAD kurs ve kongreleri