KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı: Canan Kabadayı HATİPOĞLU

Doğum Yeri: İstanbul

Ünvanı: Doktor / Periodontoloji Uzmanı

Dil: İngilizce, Almanca

Medeni Durumu: Evli

İLETİŞİM

Adres: Dentway Diş Kliniği Bağdat caddesi No:404 Kat:2 Da:6
Suadiye/Kadıköy İSTANBUL

Tel: 444 20 60

E-posta: canankabadayi@dentway.com.tr

ÖĞRENİM DURUMU

Doktora Eğitimi: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Doktora Eğitimi
PERİODONTOLOJİ
ANABİLİM 2006-2010

Lisans Eğitimi: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitimi 2000 – 2005

Lise Eğitimi: Adile Mermerci Anadolu Lisesi (İstanbul)

Ortaöğretim-Lise: 1993 – 2000

İlkokul Eğitimi: Hamdullah Suphi Tanrıöver İlkokulu (İstanbul) 1992 – 1993

DOKTORA TEZ KONUSU

Periodontal Kemik İçi Defektlerin Tedavisinde Trombositten Zengin Plazma ve Sığır Kaynaklı Kemik Grefti
Kombinasyonu ile Trombositten Fakir Plazma ve Sığır Kaynaklı Kemik Greft Kombinasyonu Uygulamalarının Klinik
ve
Radyografik Olarak Karşılaştırılması.

YAYINLAR

 1. Journal of Periodontology dergisinde 12-11-2010 kabul tarihi ileTreatment of Intrabony Periodontal Defects with Platelet Rich Plasma versus Platelet Poor Plasma
  Combined with a
  Bovine Derived Xenograft: A Controlled Clinical Trial (JOP-10-0503.R3) başlıklı araştırma klinik bir
  çalışma olarak
  kabul edilmiştir.

BİLDİRİLER

 1. 22-24 Mayıs 2008 TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 38.BİLİMSEL KONGRESİ, İstanbul:SÖZLÜ SUNUM- Kemikiçi periodontal defektlerin tedavisinde sığır kaynaklı kemik grefti ile kombine
  olan
  trombositten zengin ve trombositten fakir plazmanın klinik ve radyografik karşılaştırılması konulu
  klinik çalışmaPOSTER SUNUMU- Dişeti pigmentasyonlarının tedavisinde ER-YAĞ Lazer kullanımı (VAKA SUNUMU)
 2. 10-12 Eylül 2008 INTERNATIONAL ASSOCIAION FOR DENTAL RESEARCH CONTINENTAL EUROPEAN DIVISION (IADR) ,
  LONDON,
  İngiltere:SÖZLÜ SUNUM- Effect of platelet-rich versus poor plasma in the treatment of intrabony periodontal
  defects
  (CLİNİCAL RESEARCH) (CED TRAVEL STİPEND ödülü kazanmıştır)
 3. 4-6 Haziran 2009 THE EUROPEAN FEDERATION OF PERIODONTOLOGY 5TH CONGRESS, STOCKHOLM, İsviçreSÖZLÜ SUNUM- Effect of platelet-rich versus poor plasma in the treatment of intrabony periodontal
  defects
  (CLİNİCAL RESEARCH) Journal of periodontology referans no: EUABS065873

KATILINAN KURS, SEMPOZYUM, KONGRELER

 1. 15-17 eylül 2006 ESTETİK DİŞHEKİMLİĞİ AKADEMİSİ DERNEĞİ (EDAD) 10.ULUSLARARASI ESTETİK DİŞHEKİMLİĞİ
  KONGRESİ,
  İstanbul
 2. 21-23 eylül 2006 TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 36.BİLİMSEL KONGRESİ ve 16.SEMPOZYUMU, Çeşme
 3. 22-23 kasım 2007 DİŞHEKİMLİĞİ LAZER AKADEMİSİ DERNEĞİ (DİLAD) 2. ULUSLARARASI KONGRESİ, İstanbul
 4. 22-24 mayıs 2008 TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 38.BİLİMSEL KONGRESİ, İstanbul
 5. 17-19 ekim 2008 TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 18.BİLİMSEL SEMPOZYUMU, Isparta
 6. 11-12 aralık 2009 3.DİŞHEKİMLİĞİ LAZER AKADEMİSİ DERNEĞİ (DİLAD) ve 7.ULUSLARARASI QUINTESSENCE ve
  1.YEDİTEPE
  ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTAK KONGRESİ, İstanbul
 7. 29-31 ekim 2009 TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 39. BİLİMSEL KONGRE VE 19.BİLİMSEL SEMPOZYUMU, Ankara
 8. 6-10 haziran 2009 THE EUROPEAN FEDERATION OF PERIODONTOLOGY POSTGRADUATE STUDENT SEMPOZIUM, Şile Türkiye
 9. 14-16 Mayıs 2010 TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 40. BİLİMSEL KONGRESİ, İzmir
 10. 2-4 Ekim 2010 THE BASIC LEVEL in ITOP EDUCATİON ( a professionally tutored training and motivation
  programme by
  dental professionals ),İstanbul
 11. 2006 THE EUROPEAN FEDERATION OF PERIODONTOLOGY 5TH CONGRESS, MADRID, İspanya
 12. 2008 INTERNATIONAL ASSOCIAION FOR DENTAL RESEARCH CONTINENTAL EUROPEAN DIVISION, LONDON, İngiltere
 13. 2009 THE EUROPEAN FEDERATION OF PERIODONTOLOGY 6TH CONGRESS STOCKHOLM, İsveç